Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5007 e1fa 390
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viavaka vaka
9212 1698 390
Reposted fromgreensky greensky viakyte kyte
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać
— Marek Hłasko
Reposted fromdusix dusix viaanncey anncey
Umówiony byłem na wiele spotkań, ale postanowiłem zostać w domu i ufarbować brwi.
— Andy Warhol
Reposted frommhsa mhsa viazagrobela zagrobela

Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawiać. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.

— Marek Hłasko - Pętla
Reposted fromhlaskology hlaskology viamelan melan
"Umiem dostrzec, że życie ma swoje wspaniałe momenty. Z pewną dozą obiektywizmu mogę skonstatować, że jest ono na przykład dość piękne. I szczodre. Czysto po akademicku potrafię pojąć, że daje ono wiele. Przykro mi tylko, że osobiście uważam je za zasrane."
— Ingmar Bergman
Reposted fromPoranny Poranny vialady-aporia lady-aporia
"Echo" o problemach polskiego szkolnictwa wyższego (1937)
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viakyte kyte
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viapeache peache
7288 d747 390
Reposted fromDeMonstra DeMonstra viainvincible invincible
4702 306f 390
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viajdeg jdeg
Reposted byFroggykarolrhausadivoltagetytek
2286 96f9 390
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viamelan melan
Reposted bylobussacetylo
Reposted bytullazEveR
3887 a8c7 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
3881 4387 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl