Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5911 16b0 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazagrobela zagrobela
7653 65ae 390
Reposted frompalegirls palegirls viacolouredhair colouredhair
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
2587 f6c8 390

funeralfrost:

A terror stricken U.S. soldier photographed during the Vietnam War.

Reposted fromSuzi Suzi via0 0
5696 6221 390
Reposted from0 0
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Bukowski
Reposted fromsfeter sfeter viadrunkmetalgirl drunkmetalgirl
8041 60c6 390
Reposted fromepidemic epidemic vianiemadokaduciec niemadokaduciec
Ach, jaki to będzie piękniasty rok. Dwa tysiące piękniasty.
— red. Piotr Kaczkowski, Minimax 03.01.2015
Reposted fromraita raita viazapachsiana zapachsiana
8424 4d46 390
Reposted frommiejmniej miejmniej viainvincible invincible
a ty nie pozwól przecież żebym umarła w świecie który ciemny jest i który jest chłodny
— Halina Poświatowska
Reposted frominpassing inpassing viaanncey anncey
7705 22af 390
Reposted fromladies ladies viaanncey anncey
8291 ac43 390
[like crazy]
Reposted fromhajskul hajskul viakyte kyte
Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje z siebie, tylko wciąga do środka.
— Tove Jansson, Tatuś Muminka i morze
Reposted fromrol rol viazapachsiana zapachsiana
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viaopuszek opuszek
Reposted fromweightless weightless viamelan melan
3433 fb6b 390
Reposted fromnattiebatty nattiebatty viamelan melan
2343 6685 390
Reposted fromginryuu ginryuu viaottopilotto ottopilotto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...